Exchange Rates From Central Bank of Armenia
28.07.2016
USD 476.41 +0.03
GBP 627.91 +4.85
EUR 528.48 +4.65
GEL 203.07 -0.08
RUB 7.18 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.71 +0.01
ARS 31.77 -0.09
AUD 358.93 +2.84
BGN 270.17 +2.16
BRC 0
BYR 0
CAD 362.23 +1.17
CHF 484.35 +4.81
CNY 71.54 +0.09
CZK 19.54 +0.15
DKK 71.04 +0.62
EGP 53.64 -0.01
EUR 528.48 +4.65
GBP 627.91 +4.85
GEL 203.07 -0.08
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.43 +0.02
HUF 16.9 +0.20
ILS 124.6 +0.57
INR 7.1 +0.01
IRR 1.56
ISK 39.77 +0.47
JPY 45.49 +0.30
KGS 7.09
KRW 42.37 +0.37
KWD 1575.53 +1.03
KZT 13.53 -0.32
LBP 31.47 +0.01
LTL 153.06 +1.25
MDL 24.11 +0.03
MXN 25.3 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 55.93 +0.39
PLN 120.95 +1.25
RON 118.45 +1.21
RUB 7.18 -0.03
SAR 127.02
SDR 659.89 -0.79
SEK 55.45 +0.49
SGD 352.83 +1.83
SYP 2.19
TJS 60.55 +0.01
TMT 136.12 +0.01
TRY 157.64 +1.00
UAH 19.2
USD 476.41 +0.03
UZS 1.61
BRL 146.05 +0.64
BYN 238.89 +0.14
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am