Exchange Rates From Central Bank of Armenia
27.02.2017
USD 486.7 -0.08
GBP 604.77 -5.41
EUR 515.12 -0.38
GEL 188.74 +0.61
RUB 8.43 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 132.52 -0.02
ARS 31.44 +0.04
AUD 373.74 -1.08
BGN 263.49 -0.10
BRC 0
BYR 0
CAD 371.13 -0.51
CHF 483.46 -0.71
CNY 70.73 -0.17
CZK 19.07 -0.01
DKK 69.31 -0.05
EGP 30.91 +0.37
EUR 515.12 -0.38
GBP 604.77 -5.41
GEL 188.74 +0.61
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.71 -0.01
HUF 16.73 +0.02
ILS 132.21 +0.59
INR 7.29 +0.01
IRR 1.35
ISK 45.22 +0.24
JPY 43.36 +0.08
KGS 7.04
KRW 42.93 -0.11
KWD 1594.38 -0.63
KZT 15.62 +0.05
LBP 32.24
LTL 149.26 -0.06
MDL 24.32 -0.01
MXN 24.51 -0.19
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 58.29 -0.15
PLN 119.52 -0.09
RON 114.06 +0.47
RUB 8.43 +0.02
SAR 129.78 -0.02
SDR 659.47 +1.67
SEK 53.93 -0.32
SGD 346.04 -0.79
SYP 2.29
TJS 60.99 -0.08
TMT 139.06 -0.02
TRY 135.63 -0.48
UAH 18.01 -0.05
USD 486.7 -0.08
UZS 1.43 -0.02
BRL 156.48 -2.44
BYN 259.24 -0.32
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am