Exchange Rates From Central Bank of Armenia
23.05.2017
USD 482.59 -0.30
GBP 626.79 -0.97
EUR 543.3 +1.98
GEL 200.37 +0.62
RUB 8.53 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.39 -0.08
ARS 29.82 -0.32
AUD 361.75 +1.76
BGN 277.78 +0.51
BRC 0
BYR 0
CAD 358.08 +0.73
CHF 497.26 +0.46
CNY 70.29 -0.03
CZK 20.5 +0.03
DKK 73 +0.26
EGP 26.69 -0.05
EUR 543.3 +1.98
GBP 626.79 -0.97
GEL 200.37 +0.62
HKD 61.97 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 17.61 +0.06
ILS 134.61 -0.16
INR 7.45 -0.03
IRR 1.33 -0.01
ISK 48.36 -0.08
JPY 43.42 +0.07
KGS 7.11
KRW 42.93 -0.24
KWD 1591.24 -0.51
KZT 15.53 +0.08
LBP 31.92 -0.02
LTL 0
MDL 26.37 +0.03
MXN 25.87 -0.04
NOK 57.94 +0.18
PLN 129.43
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 119.19 +0.76
RUB 8.53 -0.01
SAR 128.68 -0.08
SDR 0
SEK 55.71 +0.33
SGD 347.95 -0.12
SYP 2.27
TJS 56.78 -0.04
TMT 137.88 -0.09
TRY 135.29 -0.36
UAH 18.34 -0.01
USD 482.59 -0.30
UZS 1.26 -0.01
BRL 147.73 -0.66
BYN 260.51 +1.02
XDR 667.53 +0.85
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am