Exchange Rates From Central Bank of Armenia
28.06.2016
USD 476.79 +0.85
GBP 636.42 +4.85
EUR 529 +4.04
GEL 202.89 +0.36
RUB 7.38 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.82 +0.24
ARS 31.17 -0.71
AUD 353.21 -0.32
BGN 270.69 +2.25
BRC 0
BYR 0.24
CAD 367.47 +1.47
CHF 487.52 -0.72
CNY 71.67 -0.03
CZK 19.51 +0.17
DKK 71.11 +0.52
EGP 54 +0.34
EUR 529 +4.04
GBP 636.42 +4.85
GEL 202.89 +0.36
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.45 +0.10
HUF 16.72 +0.21
ILS 123.03 +1.03
INR 7.02 +0.01
IRR 1.57 +0.01
ISK 38.47 +0.40
JPY 46.58 -0.16
KGS 7.07
KRW 40.71 +0.45
KWD 1579.4 +3.86
KZT 14.06 +0.05
LBP 31.49 +0.04
LTL 153.36 +1.30
MDL 24 +0.02
MXN 25.16 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 56.55 +0.60
PLN 119.75 +1.66
RON 116.89 +0.59
RUB 7.38 +0.05
SAR 127.13 +0.22
SDR 663.53 -1.87
SEK 56.11 +0.25
SGD 352.54 +2.25
SYP 2.19
TJS 60.59 +0.10
TMT 136.23 +0.25
TRY 163.65 +1.90
UAH 19.17 -0.06
USD 476.79 +0.85
UZS 1.62
BRL 140.53 -0.50
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am