Exchange Rates From Central Bank of Armenia
30.05.2016
USD 477.66 -0.16
GBP 697.19 -3.49
EUR 531.78 -2.18
GEL 222.43 -1.11
RUB 7.23 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 130.05 -0.05
ARS 34.32 +0.19
AUD 342.91 -2.27
BGN 272.09 -0.93
BRC 0
BYR 0.24
CAD 365.66 -0.74
CHF 480.98 -1.37
CNY 72.61 -0.35
CZK 19.69 -0.07
DKK 71.51 -0.30
EGP 53.82
EUR 531.78 -2.18
GBP 697.19 -3.49
GEL 222.43 -1.11
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.48 -0.05
HUF 16.94 -0.05
ILS 124.12 -0.16
INR 7.09 -0.04
IRR 1.57 -0.01
ISK 38.17 -0.11
JPY 42.98 -0.59
KGS 7 +0.01
KRW 40.08 -0.44
KWD 1579.72 -1.42
KZT 14.24 -0.11
LBP 31.56
LTL 154.12 -0.53
MDL 23.97 +0.11
MXN 25.83 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.17 -0.36
PLN 121.04 -0.38
RON 118.08 -0.43
RUB 7.23 -0.01
SAR 127.37 -0.05
SDR 671.51 -0.30
SEK 57.35 -0.30
SGD 346.06 -1.51
SYP 2.2
TJS 60.7 -0.02
TMT 136.47 -0.05
TRY 161.56 -0.72
UAH 18.96 -0.06
USD 477.66 -0.16
UZS 1.63 -0.01
BRL 132.26 -1.08
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am