Exchange Rates From Central Bank of Armenia
24.09.2016
USD 473.4 -0.01
GBP 615.99 -0.01
EUR 530.82 -0.01
GEL 204.49 -0.01
RUB 7.44
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 128.89
ARS 31.22
AUD 361.2 -0.01
BGN 271.43 -0.01
BRC 0
BYR 0
CAD 362.79
CHF 487.94 -0.01
CNY 71.01
CZK 19.65
DKK 71.2
EGP 53.32
EUR 530.82 -0.01
GBP 615.99 -0.01
GEL 204.49 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.04
HUF 17.38
ILS 125.95
INR 7.1
IRR 1.34
ISK 41.29 -0.01
JPY 46.91
KGS 6.89
KRW 42.94
KWD 1570.2 -0.03
KZT 14.02
LBP 31.27
LTL 153.76
MDL 23.94
MXN 24.06 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 58.3
PLN 123.82
RON 119.39
RUB 7.44
SAR 126.2 -0.01
SDR 662.25 -0.66
SEK 55.45
SGD 348.75 -0.01
SYP 2.22 -0.01
TJS 60.14
TMT 135.26
TRY 160.56 -0.01
UAH 18.18
USD 473.4 -0.01
UZS 1.58
BRL 146.99
BYN 244.85 -0.01
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am