Exchange Rates From Central Bank of Armenia
23.10.2017
USD 482.25 +0.32
GBP 635.03 +1.20
EUR 566.07 -3.09
GEL 193.64 -0.30
RUB 8.39 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.3 +0.09
ARS 27.67 +0.05
AUD 376.35 -1.63
BGN 289.6 -1.37
BRC 0
BYR 0
CAD 381.68 -3.68
CHF 488.5 -2.36
CNY 72.84 -0.08
CZK 22.09 -0.05
DKK 76.05 -0.41
EGP 27.33 +0.02
EUR 566.07 -3.09
GBP 635.03 +1.20
GEL 193.64 -0.30
HKD 61.8 +0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.38 -0.09
ILS 138.14 +0.19
INR 7.42 +0.01
IRR 1.33
ISK 45.65 -0.07
JPY 42.33 -0.16
KGS 7.03 +0.01
KRW 42.67 +0.07
KWD 1595.48 +0.90
KZT 14.38 +0.03
LBP 31.94 +0.03
LTL 0
MDL 27.84 +0.05
MXN 25.37 -0.13
NOK 60.28 -0.11
PLN 133.86 -0.25
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 123.17 -0.58
RUB 8.39 +0.02
SAR 128.59 +0.08
SDR 0
SEK 58.67 -0.37
SGD 353.92 -0.49
SYP 2.27
TJS 54.89 +0.17
TMT 137.79 +0.08
TRY 130.22 -1.15
UAH 18.13 -0.04
USD 482.25 +0.32
UZS 0.6
BRL 151 -0.99
BYN 246.68 +0.51
XDR 680.49 -0.20
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am