Exchange Rates From Central Bank of Armenia
15.12.2017
USD 482.36 -0.38
GBP 647.76 -1.57
EUR 568.99 -1.66
GEL 188.42 -0.15
RUB 8.19 -0.05
BTC 8573756.06 +7.56%
ETH 333327.16 +1.19%
XRP 387.45 +16.02%
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.34 -0.09
ARS 27.66 -0.24
AUD 370.36 +0.68
BGN 291.05 -0.67
BRC 0
BYR 0
CAD 378.29 +2.21
CHF 488.37 -0.23
CNY 72.96 -0.15
CZK 22.15 -0.07
DKK 76.43 -0.24
EGP 27 -0.05
EUR 568.99 -1.66
GBP 647.76 -1.57
GEL 188.42 -0.15
HKD 61.75 -0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.13 -0.03
ILS 136.97 -0.06
INR 7.53 +0.02
IRR 1.33 -0.01
ISK 45.68 -0.56
JPY 43.01 +0.20
KGS 6.92
KRW 44.28 -0.06
KWD 1597.17 -1.57
KZT 14.4 +0.01
LBP 31.88 -0.02
LTL 0
MDL 28.2 +0.13
MXN 25.19 -0.15
NOK 58.25 -0.42
PLN 134.97 -0.19
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 123.1 +0.67
RUB 8.19 -0.05
SAR 128.62 -0.10
SDR 0
SEK 57.26 -0.37
SGD 358.15 -0.04
SYP 2.27
TJS 54.67 -0.01
TMT 137.82 -0.11
TRY 124.64 -1.42
UAH 17.41 -0.31
USD 482.36 -0.38
UZS 0.6
BRL 144.62 -0.90
BYN 237.89 +1.00
XDR 682.41 +1.84
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am