Exchange Rates From Central Bank of Armenia
19.01.2017
USD 487.19 +0.52
GBP 599.78 -0.04
EUR 519.34 -1.15
GEL 182.81 +0.88
RUB 8.11 -0.11
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 132.64 +0.14
ARS 30.49 -0.11
AUD 368.17 +0.59
BGN 265.5 -0.59
BRC 0
BYR 0
CAD 366.83 -5.56
CHF 484.43 -1.51
CNY 71.05 +0.03
CZK 19.22 -0.04
DKK 69.84 -0.17
EGP 25.74 +0.22
EUR 519.34 -1.15
GBP 599.78 -0.04
GEL 182.81 +0.88
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.8 +0.05
HUF 16.86 -0.03
ILS 127.76 +0.04
INR 7.15 -0.01
IRR 1.35
ISK 43.11 -0.16
JPY 42.53 -0.46
KGS 7.01 +0.01
KRW 41.37 -0.35
KWD 1595.46 +0.29
KZT 14.74 +0.11
LBP 32.18 +0.04
LTL 150.37 -0.37
MDL 24.2 +0.08
MXN 22.19 -0.33
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.56 +0.04
PLN 118.77 -0.26
RON 115.73 +0.47
RUB 8.11 -0.11
SAR 129.9 +0.14
SDR 660.49 +0.21
SEK 54.49 -0.19
SGD 341.42 -1.15
SYP 2.29
TJS 61.79 +0.07
TMT 139.2 +0.15
TRY 128.26 -0.48
UAH 17.73 +0.06
USD 487.19 +0.52
UZS 1.5
BRL 151.15 -0.39
BYN 250.63 +1.13
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am