Exchange Rates From Central Bank of Armenia
21.01.2022
USD 482.12 +0.46
GBP 654.24 -2.07
EUR 546.68 +0.14
GEL 156.71 +0.20
RUB 6.3 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.26 +0.11
ARS 4.62
AUD 346.55 -1.79
BGN 279.31 -0.14
BRC
BYR
CAD 384.93 -0.80
CHF 528.41 +2.12
CNY 75.93 +0.06
CZK 22.46 -0.07
DKK 73.46 +0.02
EGP 30.7 +0.02
EUR 546.68 +0.14
GBP 654.24 -2.07
GEL 156.71 +0.20
HKD 61.9 +0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 15.3 -0.02
ILS 153.59 -0.13
INR 6.47 -0.01
IRR 1.15
ISK 37.52 -0.12
JPY 42.31 +0.17
KGS 5.69 +0.01
KRW 40.38 -0.02
KWD 1594.58 +1.53
KZT 11.06 -0.01
LBP 31.94 +0.02
LTL
MDL 26.67 +0.02
MXN 23.52 +0.03
NOK 54.45 -0.35
PLN 120.55 -0.36
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 110.62 +0.08
RUB 6.3 +0.01
SAR 128.53 +0.12
SDR
SEK 52.61 -0.26
SGD 358.41 +0.63
SYP 0.19
TJS 42.77 +0.07
TMT 137.75 +0.13
TRY 35.95 +0.07
UAH 17.02 +0.02
USD 482.12 +0.46
UZS 0.45
BRL 88.67 +0.23
BYN 187.47 +0.08
XDR 676.12 +0.72


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️